Socialinė atsakomybė

Rio deklaracijos dėl darnios plėtros pirmasis principas teigia, kad žmogus turi teisę į sveiką ir aktyvų gyvenimą harmonijoje su aplinka.


Mes skatiname antrinį transporto priemonių dalių naudojimą, taikome prevencines aplinkos apsaugos strategijas, gerindami aplinkosaugos veiksmingumą, mažindami kaštus bei riziką žmonėms ir aplinkai:

  • Gamybos procesuose – tausojame energiją bei žaliavas, investuojame į pavojingų atliekų pašalinimo įrangą ir nukenksminimo vietas, surenkame ir priduodame atliekas perdirbimui ir pavojingas atliekas savo ilgamečiams partneriams;

  • Gaminių srityje – siekiame mažinti gaminių poveikį aplinkai viso gamybos proceso metu, atliekame poveikio aplinkai vertinimus.

Šiandien mūsų darnaus vystymosi integralus tikslas – tapti ne didesniais, bet kokybiškesniais. Investuojame į technologijų vystymą, gamybos procesų ir sandėliavimo įrangos modernizavimą tam, kad efektyviau didinti sandėlių apyvartumą ir atliekų masės procentą, kuri virsta pakartotinio naudojimo dalimis.


Simon Kuznets, BVP išradėjęs, yra pasakęs: „Apie šalies gerovę vargu ar galima spręsti pagal jos pajamas... Reikia skirti augimo kiekybę ir kokybę... Kalbant apie augimo didinimą reikėtų patikslinti, kas ir kam turėtų didėti“.